ANDREJKO 2010 - občianské združenie

Na tento svet som prišiel o niečo skôr ako som mal a tým to všetko začalo. Narodil som sa v 30 týždni ...
Po roku môjho života mi doktori určili diagnózu detská mozgová obrna a verdikt že nikdy nebudem chodiť a budem len ležať...
Vtedy sa zmenil cely život mojej rodiny a všetkého okolo ale nezmenila sa chuť bojovať a hľadať svetlo na konci tunela...

Youtube video

PRE ANDREJKA
VENOVANÉ  ANDREJKOVI

Hľadaj

Fotogaléria

Formuláre k vyplneniu, na stiahnutie :

Zamestnanec

  • Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň tlačivo – Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zaučovania preddavkov na daň z týchto príjmov
  • Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2% alebo 3 %.
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  • 30.4.2023 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad v mieste trvalého bydliska obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením. 

Fyzická osoba

 Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  • vyplníte daňové priznanie typu A, kde sa vypočíta výška 2% alebo 3% z dane.
  • 31.3.2023 je termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste trvalého bydliska a termín zaplatenia daňovej povinnosti. Priamo na danom tlačive vyplníte údaje o poukázaní 2% alebo 3%. 

Právnická osoba

 Ak ste právnická osoba:

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2%z dane z príjmu.
  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2022  je   31.3.2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

 

IČO:  50417291, Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/názov/: ANDREJKO 2010, Sídlo: Liesek 523, 027 12  Liesek

Alebo stačí, keď mi pošlete potvrdenie o zaplatení vašej dane a ja všetko urobím za vás. Ďakujeme.

 

Formuláre k vyplneniu, na stiahnutie :

 

Občianské združenie ANDREJKO 2010
so sídlom Liesek 523, 027 12 Liesek

IČO : 50417291, IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758

mail : oz@andrejko2010.sktelefón : 0907 854 571

Pomôcť môžete aj finančným príspevkom na účet nadácie :
IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758
Budeme radi za akúkoľvek čiastku. Finančné prostriedky sú určené prevažne na rehabilitačné náklady.

Ďakujeme