ANDREJKO 2010 - občianské združenie

Na tento svet som prišiel o niečo skôr ako som mal a tým to všetko začalo. Narodil som sa v 30 týždni ...
Po roku môjho života mi doktori určili diagnózu detská mozgová obrna a verdikt že nikdy nebudem chodiť a budem len ležať...
Vtedy sa zmenil cely život mojej rodiny a všetkého okolo ale nezmenila sa chuť bojovať a hľadať svetlo na konci tunela...

Youtube video

PRE ANDREJKA
VENOVANÉ  ANDREJKOVI

Hľadaj

Fotogaléria

A. Ak ste ZAMESTNANEC:

  • do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a taktiež o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie)
  • na základe tohto Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (dá sa stiahnuť nižšie)
  • vyplňte v ňom svoje osobné údaje
  • do riadku č.12 vpíšte sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
  • do riadku č.13 vypočítajte 2% z predošlej sumy (0,02 x predošlá suma) a zaokrúhlite na eurocenty nadol – teda OPÍŠTE sumu s dvomi miestami za desatinnou čiarkou. Nezaokrúhľuje sa matematicky!
  • do riadku č.14 vpíšte dátum z riadku č.26 z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak tam nie je uvedený žiaden dátum, vpíšte dátum 31. 3. 2019.
  • v spodnej časti uveďte  dátum vyplnenia vyhlásenia a vlastnoručne sa podpíšte.

 

Takto vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane sa odovzdáva na Daňový úrad v lehote do 30. 4. 2019. Odovzdávajú sa oba papiere - originály súčasne!

Alebo stačí,keď mi pošlete potvrdenie o zaplatení vašej daní a ja všetko urobím za vás.

Občianské združenie ANDREJKO 2010
so sídlom Liesek 523, 027 12 Liesek

IČO : 50417291, IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758

mail : oz@andrejko2010.sktelefón : 0907 854 571

Pomôcť môžete aj finančným príspevkom na účet nadácie :
IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758
Budeme radi za akúkoľvek čiastku. Finančné prostriedky sú určené prevažne na rehabilitačné náklady.

Ďakujeme